Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu về Giang Hải
Ngày cập nhật 11/03/2020

1. Xã Giang Hải nằm ở phía bắc huyện Phú Lộc, có vị trí địa lý:

Xã Giang Hải có diện tích 24,43 km2, dân số là 6.740 người, mật độ dân số đạt 276 người/km2.

2. Lịch sử

Địa bàn xã Giang Hải trước đây vốn là hai xã Vinh Giang và Vinh Hải thuộc huyện Phú Lộc.

Trước khi sáp nhập, xã Vinh Giang có diện tích 18,73 km², dân số là 4.682 người, mật độ dân số đạt 250 người/km². Xã Vinh Hải có diện tích 5,70 km², dân số là 2.058 người, mật độ dân số đạt 361 người/km².

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Vinh Giang và Vinh Hải thành xã Giang Hải.

UBND xã Giang Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 155.388
Truy cập hiện tại 9