Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Sơ Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 1049/SLĐTBXH-BTXH V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 cho trẻ em và các đối tượng yếu thế khác....
Ngày 14 tháng 5 năm 2021, UBND huyện Phú Lộc ban hành Công văn số  1997/UBND-NV V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Hiện nay,...
Ngày 11 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 3799/UBND-VH V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tại Thừa...
Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND Về Triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19, Cụ thể: Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức...
Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính...
Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng, chuyên sâu, liên quan đến nhiều đối tượng. Để đảm bảo tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, ngày 26/2//2021, Ủy ban nhân...
Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi Cán bộ Công chức, Viên chức, Người lao động toàn tỉnh và tuyên truyền người dân cài đặt Hue-S, quét mã QR tại các điểm đến, điều này sẽ giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả.
"MỖI NGƯỜI DÂN LÀ CHIẾN SĨ, MỖI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LÀ MỘT PHÁO ĐÀI, VỚI HUE-S VÀ MÃ QR NƠI ĐẾN LÀ VŨ KHÍ CHỐNG DỊCH"
Cài đặt ứng dụng Hue-S tại: https://huecity.vn
Tạo mã QR điểm đến tại: https://qr.huecity.vn
Tổng đài hỗ trợ 24/7: 19001075
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng nay (22/2), Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hiện tỉnh Thừa Thiên Huế được xác định là địa phương thuộc nhóm có nguy cơ, dịch bệnh có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi, yêu cầu các...
Ngày 20 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thông báo số 68/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 19/02/2021.  
Ngày 18 tháng 02 năm 2021 UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thông báo số 67/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 17/02/2021. Chi tiết có tệp đính kèm./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 155.376
Truy cập hiện tại 6