Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2020
Ngày cập nhật 30/09/2020

Ngày 11/9/2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Công văn số 07-CV/BTGHU về việc "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2020", nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 112-KH/HU, ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; bám sát Hướng dẫn số 13-HD/BTGHU, ngày 04/02/2020 về "tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" để tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Tiếp tục bám sát Hướng dẫn số 31-HD/HU, ngày 20/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020”; các tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành để chỉ đạo, tổ chức và định hướng công tác tuyên truyền, kỷ niệm như "tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 và tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và các vị lãnh tụ, lãnh đạo, tiền bối tiêu biểu, danh nhân văn hóa trong năm 2020".

Trong quý IV năm 2020, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng như sau:

- Tháng 10: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020) - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020); 90 năm Ngày truyền thống công tác Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020); 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020); 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/18/2020); 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2020); 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)...

- Tháng 11: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020); 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020); 200 năm Ngày sinh Ph. Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)...

- Tháng 12: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020)...

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả và an toàn; có quy mô và hình thức phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân. Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước. Tăng cường công tác dự báo và nắm bắt tình hình; đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong các dịp lễ, sự kiện lớn của quê hương, đất nước, tránh để nảy sinh các vấn đề phức tạp./.

Hồng Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.340
Truy cập hiện tại 6