Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 cho trẻ em và các đối tượng yếu thế khác.
Ngày cập nhật 14/05/2021

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Sơ Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 1049/SLĐTBXH-BTXH V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 cho trẻ em và các đối tượng yếu thế khác.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đang bùng phát tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh và chính quyền đang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, cách ly tập trung. Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai các nội dung sau:

          1. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, vận động đến thôn, tổ dân phố, gia đình có trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế khác nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

          2. Quan tâm đảm bảo lương thực, thực phẩm cho trẻ em và các đối tượng yếu thế, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật tại các xã, phường, thị trấn thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt là các địa phương áp dụng biện pháp quyết định phong tỏa cách ly tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19.

          3. Thực hiện cách ly đối với trẻ em dưới 15 tuổi phải theo hướng dẫn tại Công văn số 897/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế; đối với trẻ em từ 6-23 tháng tuổi phải ưu tiên bảo đảm chế độ ăn uống dinh dưỡng.

          4. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan:

          - Theo dõi, cập nhật tình hình tác động dịch COVID-19 liên quan đến trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế khác để kịp thời có biện pháp hỗ trợ.

          - Phối hợp các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê, cập nhật tình hình trẻ em cách ly tại gia đình, cách ly tại các cơ sở tập trung về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

          - Truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) tại các cơ sở cách ly tập trung có trẻ em để tư vấn tâm lý, hỗ trợ giải quyết tình huống khẩn cấp về trẻ em.

           Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện./.

Hồng Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.343
Truy cập hiện tại 2