Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 18 tháng 02 năm 2021 UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thông báo số 67/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 17/02/2021. Chi tiết có tệp đính kèm./.
Ngày 29 tháng 01 năm 2021, UBND huyện ban hành Công văn số 437/UBND-VX V/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Ngày 19/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày về việc bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30...
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, UBND huyện vừa có Công văn số 5361/UBND-VX về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, yêu cầu Trung...
Ngày 11/12/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 5528 /UBND-VX về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
Thực hiện Công văn số 11165/UBND-VH ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường các biện pháp sẵn sàng phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 5514/UBND-VX ngày 11/12/2020 V/v tăng cường các biện pháp sẵn sàng...
Ngày 15/9, Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế đã ban hành công văn số 1590/SGTVT-VTPT về việc khôi phục vận tải hành khách (VTHK) từ Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng và ngược lại.
Ngày 30 tháng 9  năm 2020, UBND huyện ban hành Công văn Số:4356 /UBND-XH Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em theo Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội   ...
Ngày 01 tháng 10 năm 2020, UBND huyện ban hành Công văn số 4371/UBND-XH Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Ngày 11/9/2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Công văn số 07-CV/BTGHU về việc "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2020", nội dung cụ thể như...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 139.746
Truy cập hiện tại 2