Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi
Ngày cập nhật 24/03/2021

Ngày 22 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi.

Theo đó, Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính (TTHC) (trong đó: cấp tỉnh có 05 TTHC, cấp huyện có 01 TTHC, cấp xã có 03 TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước trên đại bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (xem các Phụ lục kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
Hồng Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 155.360
Truy cập hiện tại 8