Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2021
Ngày cập nhật 24/03/2021

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, UBND xã Giang Hải xây dựng Báo cáo số 128/BC-UBND về tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả  theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại UBND xã trong thời gian từ ngày 24/02/2021 đến ngày     23/3/2021 như sau:

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

TT

Lĩnh vực

Số hồ sơ giải quyết có ghi giấy hẹn

Hồ sơ chưa giải quyết (trước kỳ báo cáo)

Hồ sơ nhận (trong kỳ báo cáo)

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Tiếp nhận ngày thứ 7

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Đang thụ lý

Đã quá hẹn

I

Một cửa

 

41

 

29

6

 

6

 

1

Hộ tịch

 

30

 

29

 

 

1

 

2

Nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chứng thực

 

6

 

 

6

 

 

 

4

Giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bồi thường nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Văn hóa và Thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Bảo trợ xã hội

 

5

 

 

 

 

5

 

8

Người có công

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Bảo vệ CSTE

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Thi đua khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tố cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Thành lập tổ hợp tác 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Đất đai 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Phòng chống TNXH

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Khuyến nông

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Phòng chống tham nhũng

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Hòa giải cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Trồng trọt

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Phòng chống thiên tai

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Thành lập tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Quy hoạch xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Một cửa liên thông

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hộ tịch

 

11

 

 

11

 

 

 

2

Người có công (cấp huyện)

 

3

 

 

3

 

 

 

3

Bảo trợ xã hội (cấp huyện)

 

7

 

 

3

 

4

 

 

4

Đất đai (cấp huyện)

 

19

 

 

16

 

3

 

 

Tổng cộng:

 

40

 

 

33

 

7

 

 

TT

Lĩnh vực, công việc thực hiện cơ chế một cửa

Số hồ sơ giải quyết trong ngày

(không ghi giấy hẹn)

 
 

Tổng số

Giải quyết trong ngày thứ 7

Đúng thời gian

Trễ thời gian

 
 

1

Hộ tịch

17

 

17

 

 

2

Chứng thực

135

 

135

 

 

 

Tổng cộng:

152

 

152

 

 

 

 

2. Tổng hợp, đánh giá của tổ chức, cá nhân

- Thủ tục giải quyết: nhanh gọn.

- Thái độ làm việc: Tận tình, lịch sự.

- Thời gian giải quyết công việc: Đúng hẹn.

- Điều kiện nơi đón tiếp làm việc: Thoáng mát, rộng rãi, có ghế ngồi  chờ.

- Số lần đi lại: 01 lần.

 

Hồng Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 155.335
Truy cập hiện tại 3