Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Niêm yết, công khai
Ngày  13  tháng  5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 1070 /QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong Lĩnh vực Cấp, quản lý Căn cước công dân (05 TTHC); Đăng ký, quản lý con dấu (05 TTHC); Quản lý...
Ngày 22 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
Ngày 23 tháng 3 năm 2021, UBND xã Giang Hải xây dựng Báo cáo số 128/BC-UBND về tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả  theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2021
Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 404 hồ sơ Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: phát ra 358 thu vào 358               Tiêu...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại UBND xã trong thời gian từ ngày 24/12/2020 đến ngày     22/01/2021...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại UBND xã trong thời gian từ ngày 22/01/2021 đến ngày     24/02/2021...
Ngày 05 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực  Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. ...
Ngày 25 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020....
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 155.402
Truy cập hiện tại 9