Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Niêm yết, công khai
Ngày 05 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực  Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. ...
Ngày 25 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020....
Ngày 15 tháng 01 năm 2021, UBND xã Giang Hải ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ của UBND xã Giang Hải năm 2021. Chi tiết có tệp đính kèm./.
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại UBND xã trong thời gian từ ngày 24/11/2020 đến ngày     24/12/2020...
Ngày 22 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3226/QĐ-UBND Công bố Danh mục 21 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày 09 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh ThừaThiên Huế ban hành Quyết định số 3102/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn...
Ngày 16 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2618/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại UBND xã trong thời gian từ ngày 22/10/2020 đến ngày     24/11/2020...
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2935/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 139.749
Truy cập hiện tại 4