Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sổ tay chất lượng của UBND xã Giang Hải
Ngày cập nhật 15/11/2023

Sổ tay chất lượng là tài liệu tổng quát, xác định phạm vi áp dụng; chính sách và mục tiêu chất lượng; giới thiệu hoạt động và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan; các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng; danh mục các quy trình, thủ tục đã ban hành... để Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của cơ quan làm cơ  sở điều hành hệ thống quản lý chất lượng của mình.

(Kèm theo Sổ tay chất lượng)

 

Tập tin đính kèm:
Phương Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.024.904
Truy cập hiện tại 10