Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Trong trường hợp chủ hộ trong hộ khẩu chết, mất tích… thì các thành viên rong hộ khẩu cần tiến hành thủ tục đổi chủ hộ trong Sổ hộ khẩu để thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính. Cần điều kiện gì để được làm...
Ngày 11/8/2020, UBND xã ban hành Kế hoạch số 542/KH-UBND về triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
Ủy ban nhân dân xã Giang Hải mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:
Thực hiện Công văn số 3391/UBND-CCHC ngày 19/9/2018 của UBND huyện Phú Lộc về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính và kết quả nâng cao chất lượng quản trị...
Ngày 03 tháng 8  năm 2020, UBND ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND Về tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày 13 tháng 7 năm 2020, UBND huyện Phú Lộc ban hành Công văn số 3014/UBND-CCHC V/v triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ.
Ngày 30 tháng 6 năm 2020, UBND huyện ban hành Công văn số: 2818 /UBND-CCHC V/v nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND huyện phú Lộc ban hành Công văn số: 2768 /UBND-CCHC v/v Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện. Chi tiết...
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Phú Lộc ban hành Kế hoạch số 2775/KH-UBND về Triển khai thực hiện nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và  Hành chính công của tỉnh năm 2020 trên địa bàn huyện  
Ngày 20/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND phê duyệt công bố 14 TTHC trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 109.826
Truy cập hiện tại 25