Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Thực hiện Quyết định số 1150/QĐ-UBND  ngày 11 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. UBND xã Giang Hải tuyên truyền, hướng...
Thực hiện Công văn số 857/UBND-KSTTHC ngày 04/3/2021 của UBND huyện Phú Lộc về việc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực...
Thực hiện Công văn số 3391/UBND-CCHC ngày 19/9/2018 của UBND huyện Phú Lộc về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính và kết quả nâng cao chất lượng quản trị...
Ngày 22 tháng 01 năm 2021, UBND xã Giang Hải ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND Triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng của UBND xã Giang Hải năm 2021. Chi tiết có tệp đính kèm./.  
Ngày 22 tháng 01 năm 2021, UBND xã Giang Hải ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân...
Ngày 22 tháng 01 năm 2021, UBND xã Giang Hải ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND Triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của xã Giang Hải. Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 12/01/2021...
Ngày 20 tháng 01 năm 2021, UBND xã Giang Hải ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND Về việc đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2021. Thực hiện Kế hoạch số 64/2018/KH-UBND...
Ngày 22 tháng 01 năm 2021, UBND xã  ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về Triển khai thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn xã Giang Hải Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm...
Thực hiện Kế hoạch số 5876/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Phú Lộc về triển khai Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử năm 2021; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 29/12/2020...
Thực hiện Kế hoạch số 5826/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Phú Lộc về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, Ngày 08 tháng 01 năm 2021 UBND xã Giang Hải ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND Cải cách hành chính năm 2021...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 155.378
Truy cập hiện tại 8