Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp
Ngày cập nhật 25/08/2020

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2118 /QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa,  thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm  quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp 

Theo đó, Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 14 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, 12 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và 04 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp nhưng giao Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ (xem các Phụ lục kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Hồng thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 155.385
Truy cập hiện tại 8