Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Sáp nhập Trường tiểu học Vinh Giang và Trường tiểu học Vinh Hải thành Trường tiểu học Vinh Giang kể từ ngày 01/8/2020.
Ngày cập nhật 21/07/2020

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 2238/QĐ-UBND V/v Sáp nhập Trường tiểu học Vinh Giang và Trường tiểu học Vinh Hải thành Trường tiểu học Vinh Giang kể từ ngày 01/8/2020. Tên gọi trường mới sau khi sáp nhập: Trường tiểu học Vinh Giang; điểm trường chính đóng tại thôn Nam Trường, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc (nguyên là Trường tiểu học Vinh Giang cũ).

Hồng Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 109.806
Truy cập hiện tại 22