Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thu thập và xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ngày cập nhật 10/03/2020
Ngày 05/3/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 843/UBND-TP về việc thu thập và xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND huyện về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020; nhằm tăng cường việc thu thập và xử lý thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật từ văn bản, báo cáo của các cơ quan, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật; trên các phương tiện thông tin đại chúng và do tổ chức, cá nhân cung cấp, nhất là các vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm như: các quy định pháp luật liên quan việc phòng, chống dịch, trọng tâm là dịch do virus Covid-19 gây ra; các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; môi trường; trật tự đô thị; xử phạt vi phạm hành chính; chế độ chính sách, … UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện các nội dung sau:

- Trên cơ sở hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, nếu phát hiện văn bản quy định chi tiết có nội dung không thống nhất, đồng bộ, không bảo đảm tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành kịp thời có văn bản báo cáo và kiến nghị hình thức xử lý.

- Lập danh mục các quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật chưa được cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thi hành kịp thời, đầy đủ, hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất; các quyết định áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành có vi phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không bảo đảm tính chính xác; các vi phạm pháp luật phổ biến trong từng lĩnh vực cụ thể (nếu có).

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp để kịp thời tổ chức thi hành văn bản pháp luật đã có hiệu lực; xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn và áp dụng pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Các nội dung đã phát hiện, các kiến nghị, phản ánh nêu trên và các văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền (nếu có) đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp./.

 

VP-TK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 149.988
Truy cập hiện tại 12