Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã
Ngày cập nhật 27/08/2019

Ngày 19/8/2019, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 4 thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp các ĐVHC cấp xã, ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CB, CC, VC; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác, được hỗ trợ thêm 06 tháng tiền lương và phụ cấp hiện hưởng. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp các ĐVHC cấp xã và dôi dư do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP được trợ cấp 03 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng để tìm việc làm và trợ cấp 1,5 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác.

Nếu thời gian công tác có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc: Dưới 06 tháng được tính bằng 0,5 năm; từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 01 năm.

Tập tin đính kèm:
Ly Na
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 155.410
Truy cập hiện tại 11