Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phê duyệt danh sách bổ sung hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt năm 2019
Ngày cập nhật 23/07/2019

    Phê duyệt danh sách bổ sung hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt năm 2019

UBND huyện  ban hành quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 về việc phê duyệt Danh sách bổ sung hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Phú Lộc­­­ năm 2019.

   Theo đó, tổng số hộ được phê duyệt là: 88 hộ, tổng kinh phí 1.158.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm năm mươi tám triệu đồng chẵn).

   Trong đó:

   - Số hộ không thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn là 27 hộ với tổng kinh phí: 324.000.000 đồng.

   - Hộ đang cư trú tại vùng khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg là 55 hộ với tổn kinh phí 770.000.000 đồng.

   - Số hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ là 4 hộ với tổng kinh phí 64.000.000 đồng./.

 

Hồng Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 155.407
Truy cập hiện tại 10